** Dit is een niet formele vastlegging van de jaarvergadering. **

VanSten wisselbeker - Henri van Gelder
De ledenvergadering is dit jaar bezocht door ruim 50 leden.

Olav gaf een uiteenzetting van het afgelopen jaar. De club heeft nog nooit zoveel nieuwe leden mogen begroeten als dit jaar, De evenementen zijn goed bezocht en worden gewaardeerd door de leden. De aanwezigheid van de club op tentoonstellingen wordt gewaardeerd en zelfs bekroond met prijzen.

Op de ledenvergadering in de Bilt is het volgende besloten:

  • De notulen van de jaarvergadering 2007 is goedgekeurd,
  • De kascommissie is akkoord met de financiële afronding van 2007,
  • De contributie wordt verhoogd met 5 euro,
  • Volgend jaar gaat de club een Internationaal evenement organiseren,

Mark Tabak heeft zich teruggetrokken als penningmeester van de club. Het bestuur bedankt Mark voor zijn inzet van de afgelopen jaren. Andries is herkozen en Ruud de Ridder, de webmaster van deze site, is gekozen als bestuurslid.

De volgende leden werden in het zonnetje gezet:

  • De Maarten van Sten wisselbeker voor de inzet voor de club, is dit jaar toegekend aan Henri van Gelder.
  • Jan van der Kooi kreeg uit handen van G.J. Caviet de prijs voor beste Lotus autoprestatie. Met name zijn werkzaamheden aan de Lotus Europa en races werden geprezen.
  • En onze eigen redacteur Jan-Bart Broertjes kreeg een pluim voor het feit dat hij zes maal per jaar een top clubblad maakt.

De vergadering werd afgesloten met een diner waaraan ruim 33 leden meededen en waar weer gezellig en veel werd gesproken over .... Lotus.